Multidisciplinarni pristup

Multidisciplinarni pristup u stomatologiji se odnosi na integraciju različitih grana stomatologije u tretman pacijenta. To podrazumeva saradnju stomatologa, ortodonta, parodontologa, oralnog hirurga, endodontiste i drugih stručnjaka kako bi se postiglo najbolje moguće oralno zdravlje pacijenta.

Multidisciplinarni pristup omogućava timsko rešavanje složenih stomatoloških problema, kao što su ispravljanje nepravilnog zagrižaja, ugradnja implantata, lečenje parodontalnih bolesti ili rešavanje komplikovanih endodontskih i protetskih slučajeva. Svaki stručnjak donosi specifična znanja i veštine kako bi se uspešno rešio problem pacijenta.
Prednosti multidisciplinarnog pristupa u stomatologiji su bolja dijagnostika, preciznije planiranje tretmana, veći uspeh u postizanju željenih rezultata, smanjenje rizika i pacijentima pruža potpuniju i sveobuhvatniju oralnu zdravstvenu negu.

Multidisciplinarni pristup je neophodan i pri rešavanju najsloženijih ortodontsko-hirurških slučajeva  ili protetskih slučajeva. Podrazumeva saradnju i konsultaciju sa oralnim ili maksilofacijalnim hirurgom. Na taj način, kroz timsku saradnju najbolje rešavamo problem pacijenta u pripremi izrade nekog protetskog radaili ga držimo pod kontrolom tokom ortodontskog tretmana.

Takođe, kod pacijenata koji boluju od nekih hroničnih oboljenja neophodna je saradnja stomatologa sa lekarom koji leči osnovno oboljenje radi dobijanja smernica i saglasnosti za intervenciju.

Multidisciplinarni pristup je osnov dobre dijagnoze i individualnog planiranja terapije i pokazatelj da ćete kod nas dobiti najbolje rešenje.