Stomatološka Protetika

Stomatološka protetika je kompleksna oblast stomatologije koja se bavi rekonstrukcijom oštećenih zuba, nadoknadom izgubljenih zuba ili grupe zuba.Zubna protetika uključuje izradu krunica, mostova i proteza.Uz pomoć protetskih nadoknada rešavaju se funkcionalni problemi okluzije, žvakanja i govora, a i otklanjaju se estetski nedostaci.

Fiksne protetske nadoknade su nadoknade koje pacijent ne može sam skinuti, one su trajno vezane (cementirane) za prethodno zbrušene zube. U fiksne nadoknade ubrajamo krunice i mostove izrađene od različitih materijala (metalo-keramičke, zirconium) koje mogu biti izrađrene na brušenim zubima i nadoknade na implantatima koje su retinirane (povezane) šrafom (zavrtnjem) ili cementom.

U situacijama kada fiksne protetske nadoknade nisu izvodive, postoji mogućnost mobilnih ili kombinovanih protetskih nadoknada.

Mobilne proteze mogu biti totalne ili parcijalne.

Totalne proteze koje se izrađuju od akrilata su tvrde, dok novije tehnologije omogućavaju da izradimo i polu-fleksibilne Valplast proteze.

Parcijalne proteze mogu da budu izrađene od dve vrste materijala: akrilata ili sa metalnim skeletom. Koje će se rešenje ponuditi pacijentu zavisi prvenstveno od situacije u usnoj duplji. Klasične akrilatne parcijalne i totalne proteze za zube rade se na osnovu individualnog otiska uzetog u ordinaciji. Kada su u pitanju parcijalne proteze, ne postoji potreba za posebnom predhodnom pripremom preostalih zuba. Potrebno je uraditi nekoliko proba u ordinaciji da bi se dobio finalni rad, odnosno proteza za zube. Baza proteze je od roze akrilata, a zubi koji se koriste za izradu ovih nadoknada su fabrički proizvedeni i u potpunosti podsećaju na prirodne zube. Boja zuba se bira po ključu boja i usklađuje sa bojom preostalih zuba.

Parcijalne akrilatne proteze se u ustima drže za susedne zube pomoću kukica, a totalne stvaranjem vakuuma između desni i proteze.

Dođite i učinićemo da vaš osmeh izgleda lepše nego ikad!